Informácia pre rodičov prvoprijímajúcich detí

K 1. sv. prijímaniu deti pristúpia 05. 06. 2016

  • Pri sv. omši o 9.00 hod. – tie deti, ktoré budú v rovnakom rúchu
  • Pri sv. omši o 10.30 hod. – tie deti, ktoré budú vo vlastnom oblečení

Zhromaždíme sa 15 minút pred svätou omšou vo farskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v Chudobienci. Tu sa deti zoradia do sprievodu.

Sv. spoveď bude v sobotu 04. 06. 2016 od 09.00 hod. do 10.00 hod. K sv. spovedi okrem prvoprijímajúcich detí môžu pristúpiť aj ich rodinní príslušníci.

Nácvik na 1. sv. prijímanie sa uskutoční:

  • 31.05.2016 v utorok po večernej sv. omši (18.15 hod.) – pre deti, ktoré pristúpia k 1. sv. prijímaniu v nedeľu o 9.00 hod. v rovnakom rúchu
  • 01.06.2016 vo stredu po večernej sv. omši (18.15 hod.) – pre deti, ktoré pristúpia k 1. sv. prijímaniu v nedeľu o 10.30 hod. vo vlastnom oblečení.

Po skončení nácviku:

  • tí, ktorí budú mať záujem o DVD z 1. sv. prijímania vyplatia sumu 15,- € (cena platí pri minimálnom počte 20 ks
  • 3 € príspevok na kvetinovú výzdobu kostola
  • v utorok po nácviku sa bude požičiavať i jednotné rúcho, za ktoré zaplatíte 7 € pri požičaní. Nevypraté rúcho je potrebné vrátiť na faru najneskôr v pondelok 06. 06. 2015 do 16.00 hod
(PDF) Podmienky pristúpenia k eucharistii sv. prijímania

Program duchovnej obnovy pri príležitosti prijatia nových členov apoštolov Božieho milostrdenstva v združení Faustínum

Program duchovnej obnovy Faustínum Detva v roku 2016

Aj v tomto roku sa v Detve v dňoch od 3.- 4. júna uskutoční prijatie nových členov
do Združenia Faustínum a zloženie prísľubov odovzdania sa Božiemu milosrdenstvu.

Predchádzať ím bude duchovná obnova,ktorú vedie vdp.Roman Haško a sr.M.Faustia Szabóová KMBM. Slávnosť vyvrcholí sv.omšou v sobotu o 11.hod vo farskom kostole sv.Frantička Assiského, ktorú bude celebrovať vdp.Artur Ciepielski.

Nových členov bude prijímať generálna vikárka sr.M.Gracjana Szewac z Krakowa.

Program duchovnej obnovy - plagát


Sľuby Faustínum Detva v roku 2015, spoločná fotka Sľuby Faustínum Detva v roku 2015, oltár

Spoločná fotografia z roku 2015

Detský letný kresťanský tábor

Tábor na farskom dvore

Farnosť Detva organizuje detský letný kresťanský tábor, určený pre deti 1. – 9. ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční 22. 8. – 27. 8. 2016 v Kokave nad Rimavicou na chate Hámor. Cena tábora je 85,-€ a maximálny počet detí je 50. Prihlasiť svoje dieťa môžete každú nedeľu po detskej sv. omši v sakrestií. Pri prihlasovaní uprednostňujeme deti z našej farnosti s trvalým pobytom v Detve.

Ak máte záujem o prihlásenie do tábora, tak po sv. omši si môžete vziať prihlášku, ktorú nájdete na stolíku s novinami. Vyplnenú prihlášku so zálohou 40,-€ treba doniesť do sakrestie po detskej sv. omši.

Ak chcete podporiť kresťanský tábor, tak to môžete urobiť aj darovaním 2% vašej dane. Tlačivá sa nachádzajú v kostole na stolíku s časopismi.

Detva patrí medzi mestá vo svete, ktoré prijali známu sväticu

Detva bola 12. a 13. januára 2016 v poradí šiestym slovenským mestom, ktoré privítalo relikvie sv. Terezky z Lisieux, na Slovensku ju prijme celkovo 28 obcí.

Prvou zastávkou bolo hlavné mesto Bratislava, do Detvy Terezku priviezli z banskobystrickej Katedrály. Relikviár, v ktorom prenášajú takmer celé telesné ostatky svätej, uložili v kostole Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve. Tu v neskorých večerných hodinách pri svätej omši osem členov Svetského rádu bosých karmelitánov zložilo večné sľuby. Ešte do polnoci prichádzali veriaci z Detvy uctiť si relikviár. Potom sestry bosé karmelitánky mohli prísť k svojej spolusestre z Lisieux a stráviť s ňou čas v modlitbách. Kaplnku otvorili opäť ráno o piatej hodine pre verejnosť.

svata Terezka 1

Na slávnostnú svätú omšu do Farského kostola sv. Františka Assiského previezli relikviár v stredu dopoludnia sprievodom áut.

Generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Koppal, ktorý predsedal bohoslužbe, upriamil pozornosť veriacich na to, že sa práve dotýkajú úžasného tajomstva Božej lásky. „Veríme v jej hlboko duchovnú prítomnosť práve cez jej ostatky,“ dodal Koppal.

Mária Františka Terézia Martinová sa narodila v januári 1873 v Alencone vo francúzskej Normandii ako najmladšia z deviatich detí. Jej rodičia boli svätorečení v roku 2015. Ako mladá rehoľníčka Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre viedla skromný skrytý život. Jej duchovné posolstvo sa zachovalo vďaka osobným zápiskom, vďaka niekoľkým básňam, divadelným hrám a listom, ktoré napísala.

Zomrela v karmelitánskom kláštore po boji s tuberkulózou ako dvadsaťštyriročná. Bolo to 30. septembra 1897. V dnešnej dobe by sa tento mladý vek považoval za tragické úmrtie. No vtedy sa asi len tridsať smútiacich zúčastnilo jej pohrebu na mestskom cintoríne. Predpokladalo sa, že sa na ňu ako to býva, čoskoro zabudne.

Prekvapivo, úcta k nej sa však šírila do celého sveta. Iste aj vďaka pribúdajúcim vymodleným zázrakom. Spôsob, akým Terezka milovala Boha, ľudí a stvorený svet nazval Branislav Koppal mystikou obyčajnosti. Práve k tomuto povzbudil veriacich, aby mali srdce naplnené Božou láskou pri vykonávaní všedných denných povinností. Tajomstvo svätosti sa skrýva v obyčajných chvíľach života.

svata Terezka 2

Celková váha Terezkinho relikviára aj s ochranným plexisklom je 247 kg. Po Slovensku putuje od 10. do 24. januára 2016. Urna putuje už niekoľko desaťročí. Prešla od Filipín po Spojené štáty americké, putovala cez Irak, Izrael, Sibír a mnohé ďalšie. Detviansky dekan Ľuboš Sabol jej pri rozlúčke zveril do modlitieb celú farnosť. Nech vyprosuje mladým angažovanosť vo farnosti a odvahu uzatvárať manželstvá, prosil svätú, aby v nebi pomáhala vyprosovať ďalších kňazov z Detvy, aby prosila za prácu pre manželov, za pomoc pre starých a chorých a za ďalšie životné okolnosti obyvateľov podpolianskeho mesta.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková