WWW stránka Farnosti sv. Františka Assiského v Detve

Stránka o sviatostiach

Vysluhovanie ostatných sviatostí

Sväté prijímanie (Eucharistia)

Podklady k prednáškam (katechézam) pre rodičov

Prvé stretnutie - katechéza
Druhé stretnutie - katechéza

Sviatosť manželstva

Na prijatie sviatosti manželstva je potrebné sa prihlásiť 2 mesiace vopred na farskom úrade.


Príprava snúbencov v roku 2020 

Prednáška začína vždy o 18.30 h. v zasadačke Farského úradu v Detve

1. Juraj Ondruš 13.01. 09.03. 20.04. 25.05. 31.08.
Vierouka
2. Jozef Murín 20.01. 16.03. 27.04. 25.05. 07.09.
Povolanie k manželstvu
Život kresťanskej rodiny
3. Vladimír Kučera 27.01. 23.03. 04.05. 08.06. 14.09.
Podoby lásky
Starostlivosť o manželský život
4. Valika Škopíková 03.02. 30.03. 11.05. 15.06. 21.09.
Plánovanie rodičovstva - zodpovedné rodičovstvo
Prirodzené metódy plánovania rodičovstva
5. Ľuboš Sabol 10.02. 06.04. 18.05. 22.06. 28.09.
Sviatosť zmierenia
Božie prikázania
Stiahnite si dochádzkový lístok - Príprava snúbencov 2020 (pdf)

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu sa vysluhuje v našej farnosti bez svätej omše každú sobotu po rannej svätej omši o 6:30. Sviatosť krstu so svätou omšou sa vysluhuje v nedeľu po dohode s kňazom.

Príprava na sviatosť krstu sa koná každú stredu o 18:30 v budove farského úradu.


Sviatosť pomazania chorých

Vyslúženie tejto sviatosti chorému a umierajúcemu kedykoľvek i uprostred noci, treba zavolať kňazovi, na farský úrad, alebo osobne kontaktovať cez deň na farskom úrade alebo po každej svätej omši.


Sviatosť zmierenia

Sviatosť pokánia sa  vysluhuje každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou a cez svätú omšu v prípade potreby okrem nedele.

V prvopiatkovom týždni sa sviatosť zmierenia vysluhuje podľa potreby, časy sú vždy rozpísané vo farských oznamoch na príslušný týždeň.