WWW stránka Farnosti sv. Františka Assiského v Detve

Stránka s kontaktmi

Kontakt na Farský úrad


Rímsko-katolícky farský úrad sv. Františka Assiského
Partizánska ul. 64
962 12   Detva

(045) 54 55 243

detva@fara.sk
rkfudt@stonline.sk

detva.fara.sk

Kontakt do kláštora


Kláštor Bosých Karmelitánok
ul. Jána Pavla II č.1
962 12   Detva

(045) 29 01 501

karmel.detva@gmail.com

sestrydetva.bosikarmelitani.sk