WWW stránka Farnosti sv. Františka Assiského v Detve

Stránka o kňazoch

ThLic. Ľuboš Sabol, dekan

fotka Ľuboš Sabol
 • nar. 14.2. 1964 v Petrovanoch
 • ord. 13.6.1987 v Banskej Bystrici

 • 1987 - kaplán Hriňová, základná vojenská služba
 • 1988 - kaplán Detva
 • 1990 - farár Slovenské Pravno
 • 1990 - farár Nová Baňa
 • 1992 - farár Veľké Uherce
 • 1997 - farár Kolačno
 • 1999 - ThLic. katolícka univerzita v Lubline, Poľsko
 • 2002 - farár Partizánske - Šípok
 • 2002 - dekan Detva

Mgr. Juraj Ondruš, kaplán

 • nar. v Banskej Bystrici

 • Júl 2017 - kaplán Detva

Mgr. Pavol Prieboj, výpomocný duchovný

 • 2003 - kaplán Vrútky
 • 2005 - Farský administrátor Michalková
 • 2010 - Farár Bzenica
 • 2018 - farár Mošovce

Zoznam farárov v Detve

1647 – 1656
Ján Gersich
1657 – 1684
Juraj Kološi
1684 – 1693
Juraj Kološi ml.
1693 – 1697
Adam Gyóry
1697 – 1698
Štefan Rankay
1698 – 1724
Juraj Majno
1724 – 1748
Jozef Szentkeresti
1748 – 1753
Imrich Husár
1753 – 1759
Martin Jonáš
1759 – 1774
Imrich Medniansky
1774 – 1784
Anton Okoličáni
1784 – 1790
František Xavier Demeter
1790 – 1794
Juraj Špačinský
1794 – 1811
Ján Dluholucký
1811 – 1830
Jozef Mocay
1830 – 1862
Ján Štrba
1862 – 1864
Ján Čapek
1864 – 1888
Jozef Trost
1888 – 1907
Štefan Pitroff
1907 – 1921
Anton Kúdelka
1921 – 1953
Ján Štrbáň
1953 – 1954
Ladislav Hromádka
1954 – 1961
Lasislav Schrott
1961 – 1980
Martin Láclavík
1980 – 1993
Jozef Závodský
1993 – 1995
Pavol Zemko
1995 – 2002
Roman Furek
2002 –          
Ľuboš Sabol