WWW stránka Farnosti sv. Františka Assiského v Detve

Stránka Dekanátu

Dekanát Detva

Schematizmus Banskobystrickej diecézy

Banskobystrické biskupstvo vzniklo v r. 1776 odčlenením z Ostrihomskej arcidiecézy. Počas 231 rokov sa postupne menilo a upravovalo vnútorné usporiadanie dekanátov a farností podľa dobových pastoračných potrieb. Od 14. februára 2008 sa na základe pápežského schválenia Jeho Svätosťou Benediktom XVI. hranice niektorých diecéz na Slovensku radikálne zmenili. Tento proces určil aj nové hranice Banskobystrickej diecézy.

Viac o jednotlivých dekanátoch, farnostiach ale aj kňazoch nájdete ne stránke Schematizmus Banskobystrickej diecézy.


O dekanáte Detva

Dňa 1. júla 2005 vznikol na základe rozhodnutia banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža dekanát Detva so sídlom v Detve. Prvým dekanom sa stal ThLic Roman Furek, ktorý túto funkciu a službu vykonával do 15. októbra 2002.

Od 18. októbra 2002 je dekanom detvianskeho dekanátu ThLic Ľuboš Sabol.

Zoznam farností v dekanáte Detva

Farnosť Detva
Farský kostol sv. Františka Assiského, z roku 1634
Správca farnosti: ThLic. Ľuboš Sabol, dekan-farár
Kaplán: Mgr. Dominik Jáger
Kaplán: Mgr. František Veverka
Kláštor: Kláštor Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu
Farnosť Detvianska Huta
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, z roku 1843
Správca farnosti: Mgr. Peter Repiský, administrátor
Filiálka: Látky - Kostol Povýšenia svätého kríža, z roku 1998
Farnosť Hriňová
Farský kostol Svätých Petra a Pavla, z roku 1947
Správca farnosti: Mgr. Štefan Gallik, farár
Kaplán: Mgr. Ján Jáger
Filiálka: Krivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1959
Filiálka: Raticov Vrch - Kostol Panny Márie Fatimskej, z roku 1994
Kláštor: Rád Menších bratov kapucínov
Rektor: Mgr. Anton Majerčák, OFM Cap.
Diakon: Mgr. Tomáš Fusko
Výpomocný duchovný: Mgr. Vladimír Polák, OFM Cap.
Farnosť Kriváň
Farský kostol svätých Cyrila a Metoda, z roku 1995
Správca farnosti: Mgr. Ladislav Jurčík, farár
Filiálka: Korytárky - Kostol Panny Márie Karmelskej, z roku 1998
Farnosť Očová
Farský kostol Všetkých svätých, z roku 1440
Správca farnosti: Mgr. Marek Moravčík, farár
Filiálka: Dúbravy - Kostol Panny Márie Sedembolestnej, z roku 1833
Farnosť Stožok
Farský kostol Svätej rodiny, z roku 2002
Správca farnosti: Mgr. Jozef Figur, farár
Vígľašská Huta-Kalinka
Farský kostol sv. Martina, z roku 1802
Správca farnosti: Mgr. Ján Buzák, farár
Filiálka: Klokoč - Kostol Panny Márie, z roku 1998
Farnosť Zvolenská Slatina
Farský kostol Povýšenia sv. Kríža, z roku 1837
Správca farnosti: Mgr. Pavel Cerovský, administrátor
Filiálka: Vígľaš - Kostol Narodenia Panny Márie, z roku 2005