Verejné bohoslužby opäť umožnené, stále však s obmedzeniami

Pohľad na farský kostol v Detve

Od pondelka 19. apríla 2021 budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Prosíme Vás o vzájomnú toleranciu a rešpektovanie vydaných nariadení pre účasť na bohoslužbách: respirátor, dezinfekcia rúk, dvojmetrové odstupy, obmedzenie počtu osôb v koncentrácii jedného návštevníka na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov.

Vo farskom Kostole sv. Františka sa podľa aktuálnych nariadení môže zúčastniť bohoslužby 60 návštevníkov (50 v lodi kostola, 10 na chóre) + kňaz s nevyhnutnou asistenciou. Prosíme Vás o rešpektovanie tohto obmedzenia a umožnenia účasti na svätej omši najmä tým, ktorí majú nahlásený úmysel svätej omše v danom čase a termíne.

Od pondelka do piatku budú vo farskom kostole sväté omše

 • ráno o 7.30 h. pre seniorov
 • večer o 17.30 h.

V sobotu budú vo farskom kostole sväté omše

 • o 17.30 h. pre seniorov
 • o 18.45 h

V nedeľu budú vo farskom kostole sväté omše

 • o 7.45
 • 9.00
 • 10.30 pre seniorov
 • o 17.30 h.

Pre obmedzený počet osôb a menší priestor, nateraz v kláštore verejné sväté omše nebudú.

Kvôli limitovanej účasti sú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách. Tých, ktorí sa nezúčastnia bohoslužby v kostole, povzbudzujeme k sledovaniu svätých omší cez moderné prostriedky masmediálnej komunikácie (napr. Rádio Lumen, TV LUX a pod.).

Zvonenie na Nedeľu Božieho milosrdenstva za obete pandémie

Zvony vo veži farského kostola v Detve

Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že 11. apríla 2021 v Nedeľu Božieho milosrdenstva, desaťminútovým zvonením na našich katolíckych kostoloch, pozve veriacich k modlitbe za všetkých, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 i za všetky obete pandémie.

Nedeľa Božieho milosrdenstva završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

Pozývame Vás k spoločnej modlitbe za viac než 10 000 ľudí, ktorí na Slovensku podľahli ochoreniu COVID-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých.

Informácie k Veľkej noci (bez účasti veriacich)

Kríž s ukrižovaným ježišom a slnkom. Vektorový obrázok.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, ani v tomto roku nie je možné sláviť Veľkú noc v našich kostoloch na verejných bohoslužbách.

Povzbudzujeme Vás, aby ste slávenie Veľkej noci duchovne prežili doma, prostredníctvom našich masmédií (napr. Rádio Lumen, TV LUX a pod.). Môžete tak urobiť sledovaním (počúvaním) jednotlivých obradov Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia, modlitbou Liturgie hodín, a inými vhodnými pobožnosťami.


Diecézny otec biskup Marián Chovanec bude Veľkonočné trojdnie sláviť v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Obrady bude prenášať Rádio Lumen cez rádioprijímače, ako aj "streamovať" prostedníctvom svojej facebookovej stránky:

 • Zelený štvrtok o 18.00 h.
 • Veľký piatok o 15.00 h.
 • Biela sobota o 19.30 h.
 • Veľkonočná nedeľa o 8.30 h.

Svätý Otec František bude v Ríme sláviť obrady Veľkej noci nasledovne:

 • Zelený štvrtok, omša svätenia olejov o 10.00 h.
 • Veľký piatok o 18.00 h., krížová cesta o 21.00 h.
 • Biela sobota o 19.30 h.
 • Veľkonočná nedeľa o 10.00 h., požehnanie mestu Rím a celému svetu o 12.00 h.

Väčšinu týchto slávení bude vysielať Televízia LUX.


Všetkým Vám zo srdca želáme požehnané duchovné prežitie
našich najvýznamnejších kresťanských sviatkov!

Rok rodiny (od 19. marca 2021 do 26. júna 2022)

Logo Rok Rodiny 2021-2022

V piatok 19. marca 2021 pripadne piate výročie od vydania apoštolskej exhortácie Amoris laetitia , ktorá hovorí o láske v rodine.

Na sviatok Svätej Rodiny v decembri 2020 pápež František oznámil, že v deň ktorý je sviatkom sv. Jozefa a zároveň výročím jeho inaugurácie, otvorí zvláštny rok venovaný rodine a mnaželstvu, ktorý sa uzavrie v júni 2022 pri 10. Svetovom stretnutí rodín v Ríme.

Svätý Otec František pozýva prežiť tento špeciálny rok uvažovaním nad vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov Amoris laetitia a so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny.

(pdf) POSYNODÁLNA APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA - AMORIS LAETITIA