Presmejte sa k lepšiemu manželstvu

a investujete jeden pre druhého niekoľko hodín

Plagát - Presmejme sa k manželstvu

Prednášky pre ľudí, ktorí nemajú radi prednášky a zároveň chcú pracovať na svojom manželstve...
Príďte si pozrieť video amerického pastora Marka Gungora a najmä strávte spolu čas.

od 18.02.2017 každú sobotu o 14:30 hod.

Uvádzajú manželia Stanka a Ivan Kotúčkovci
Semináre sú bezplatné. Pre deti zúčastnených rodičov je pripravený program.


Viac informácii nájdete na plagáte ...

(PDF) Plagát prednasky o manzelstve 2017

Program misií v našej farnosti

od 15.10. do 23.10.2016

Misie - rozhádzané písmenká

Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.
V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie.

Váš duchovný otec a pátri misionári

(PDF) Program misií v Detve 2016

Farnosť Detva organizuje 1-denný autobusový pútnický zájazd

KRAKOW A LAGIEWNIKY

  • Termín: 08.10.2016 (sobota)
  • Čas a miesto odchodu: 04.45 hod. - parkovisko pred kostolom
  • Trasa tam: Detva – Zvolen - B.Bystrica - Dol.Kubín (124km) – Chyžne – Krakow (132km) = 256 km
  • Predpokladaný návrat: 8.10.2016 Detva cca do 22.45 hod.
  • Sprievodca: Jana LUKÁČOVÁ tel.č. 0903437371 /v zahr.00421903437371/
  • Cena: 26 EUR/dospelá osoba alebo 24 EUR/mládež do 19 rokov

(PDF) Program púte, doplňujúce informácie a modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Detvianska púť do Krakowa, pohľad na navštívené miesta a obraz milostrdenstva

Deti z kresťanského tábora: Dobyli sme nový svet!

Všetko to začalo príchodom Krištofa Kolumbusa... V pondelok ráno, 22. augusta 2016, sa deti z Detvy aj blízkych obcí zhromaždili pri detvianskej fare, aby sa vydali vpred dobývať nový svet. V oddieloch reprezentujúcich dobyvateľské krajiny (Španielsko, Veľká Británia, Portugalsko, Francúzsko, Rusko) do soboty, 27. augusta 2016, na Chate Hámor v Kokave nad Rimavicou objavovali Ameriku, súperili o získané územia a stretli sa s Indiánmi.

Detský tábor Detva 2016, deti sa hrajú

V prvý deň sa deti aj so svojimi vedúcimi pod vedením známeho moreplavca, ktorý objavil Ameriku, presunuli nie na lodiach, ale autobusom do Kokavy nad Rimavicou. Splnili prvého „bobríka“ a pomocou puzzle obrázkov lodí si našli svoj oddiel a vedúcich. Po splnení disciplín večer nastúpili do lode, Kolumbus ich pasoval za právoplatných námorníkov, šťastne sa doplavili aj cez búrku na breh novej zeme a obsadili si prvé územia na mape.

V utorok prišla ďalšia historická návšteva. Moreplavec Amerigo Vespucci požiadal deti, aby mu pomohli so skúmaním prostredia, a tak sa vybrali na túru do okolitých lesov. Odštartoval aj oddielový turnaj vo vybíjanej plný emócií a neuveriteľných športových výkonov. Večer si pre nich vedúci pripravili talk show s rôznymi zábavnými súťažami.

Čo však prišlo tretí táborový deň, to nikto nečakal. Ráno Indiáni uniesli jedno dieťa z každej krajiny a ostatným pripravili naozaj drsnú rozcvičku. Počas dňa museli deti v disciplínach dokázať, že zvládnu to, čo Indiáni a môžu byť v ich zemi. Večer sa však s Indiánmi uzmierili, spoločne si opekali a po táboráku predstavil domácim obyvateľom každý oddiel v krátkom programe svoju krajinu.

Ďalší deň bol opäť trochu iný. Počas poobedia sa deti zapísali do rôznych workshopov, kde sa od svojich vedúcich mohli naučiť napríklad ako prežiť v prírode, ako spraviť televíznu reportáž či namixovať hudbu. Pre šikovné ruky bol pripravený tvorivý workshop. Večer každý krúžok prezentoval, čo spoločne vytvorili. No večer nikto len tak nezaľahol do postele, pretože bolo treba ísť do lesa a nájsť poklad. To všetci úspešne zvládli a čakal na nich posledný deň.

A vypukla olympiáda. Všetci vydali zo seba maximum, aby sa práve ich krajina stala tou víťaznou. Prebehli posledné boje o územia Ameriky, ktoré sa prideľovali každý večer na základe bodov získaných v disciplínach. Večer sa všetky aktivity vyhodnotili, súperenie pominulo a všetci sa spoločne zabavili na diskotéke. V noci však tí najstarší museli preukázať, že sa neboja a postrážiť chatu vo forme nočnej hry.

Detský tábor Detva 2016, spoločná fotka

Plní úžasných pocitov, s novými priateľstvami a nezabudnuteľnými zážitkami, no aj trochu smutní, si všetci pobalili kufre a v sobotu sa vydali domov, kde na nich už čakali rodičia...

Video z tábora ...

Text: Michaela Váleková
Foto: Svetlana Šufliarská